Bez poplatkov vopred

Naši klienti nám za naše služby neplatia nič dopredu. Odmena závisí od výšky získaného odškodnenia a uhrádza sa až zo samotnej získanej výšky odškodného.

Jedná sa o najefektívnejšiu formu odmeňovania, pretože sme motivovaní pre Vás získať čo najvyššiu výšku odškodného, a to bez rizika, pretože odmenu nám zaplatíte iba v prípade, ak odškodnenie získame.

Nikto z našich spolupracovníkov nie je oprávnený od Vás žiadať alebo prijímať akékoľvek platby vopred.