O nás

Prvoradým cieľom spoločnosti Odškodné po nehode s.r.o. je pomôcť ľuďom pri riešení následkov ujmy na zdraví vzniknutej dopravnou nehodu. Sme jedineční tým, že naša spoločnosť vznikla spojením lekára a právnika. Iba takéto spojenie dvoch na prvý pohľad nesúvisiacich odborov Vám pomôže v plnej miere kompenzovať vzniknutú ujmu na zdraví. Pomôžeme Vám nie len získať odškodnenie zo vzniknutej ujmy na zdraví, ale predovšetkým urobíme všetko pre to, aby ste sa z ujmy na zdraví čím skôr vyliečili a vrátili sa naspäť k plnohodnotnému životu ako pred autonehodou.

Kvalitné ošetrenie je základom

V prípade ujmy na zdraví pri dopravnej nehode je najdôležitejšia okamžitá a hlavne kvalitná lekárska starostlivosť. Preto ako jediný vo svojom odbore pomáhame poškodeným nie len získať finančné odškodnenie, ale predovšetkým sa snažíme čo najskôr ustáliť ich zdravotný stav. Vďaka bohatým skúsenostiam s poskytovaním zdravotnej starostlivosti niektorých členov nášho tímu (lekári)

Odškodnenie ujmy na zdraví

Utrpeli ste ujmu na zdraví ako účastník autohavárie? Ak áno máte právo na finančné odškodnenie.

Bez poplatkov vopred

Naši klienti nám za naše služby neplatia nič dopredu. Odmena závisí od výšky získaného odškodnenia a uhrádza sa až zo samotnej získanej výšky odškodného.

Jedná sa o najefektívnejšiu formu odmeňovania, pretože sme motivovaní pre Vás získať čo najvyššiu výšku odškodného, a to bez rizika, pretože odmenu nám zaplatíte iba v prípade, ak odškodnenie získame.

Ako získam odškodnenie?

Chcete získať spravodlivé odškodnenie? Obráťte sa na profesionálov, a to najlepšie už v počiatkoch riešenia náhrady škody z autohavárie.